Glad midsommar!

Idag fick jag ett härligt bevis för att Liberalerna påverkar och gör skillnad. Tack för det ihärdiga arbete som görs för att stå upp för LSS! 💙

Så skönt att på ett digitalt möte där utredningen Förstärkt personlig assistans presenteras höra att direktiven och tankarna med utredningen andas förbättring och att det finns ett genuint intresse för funktionshinderrörelsens röst. Anar mycket liberal kämparglöd och påverkansarbete bakom detta.

Glad midsommar!

#liberalerna #räddalss #därförliberalerna

Det bästa med Liberalerna

Vad är det bästa med Liberalernas politik för dig?

För mig är det modet att vara balanserad och saklig. Även om skolan inte varit den fråga jag brunnit mest för så är skolfrågan en sån naturlig grund för oss att stå på. Allas chans att utifrån ett individuellt perspektiv växa och utvecklas. Med kunskap kommer mod och styrka att argumentera och stå upp för inte bara sig själv som individ eller som grupp utan även se andras perspektiv. Vi vågar öka frihet och livschanser för alla genom att arbeta med jämlikhet, jämställdhet och öppenhet. Vi har förtroende för att var och en av oss har en blomstrande framtid som ligger och knoppar inom oss. Liberalernas politik vill ge dig och mig näring att bli den blomma vi önskar vara.

Fantastiskt tycker jag! 🌻💙

”Slukhål, gökunge, parasit…”

I ordval och uttryck befäster vi fördomar och legitimerar diskriminering.

”Ja, men ska en så liten grupp få kosta så mycket?”

Svar: JA

Vi finns. Vi försvinner inte. Vi kostar. Vi bidrar. I olika mån. På olika sätt. Som du.

Kostnaden för assistansen raderas inte med ett penndrag i en budget. Vi är kvar. Behoven är kvar.

Kostnaden för assistansen ligger i skillnaden som utgör mervärdet. Detta mervärde har ett namn – Mänskliga rättigheter.

#räddalss #allasmöjlighettillfrihet

Viktigt är

Viktigt är en skola och utbildning som får var och en av oss att växa, drömma och utvecklas. Varje individ ska kunna känna sig trygg och vara fylld av framtidstro. Det är viktigt. Det är liberal politik.

Viktigt är att kunna känna sig lugn och fri i alla miljöer och situationer. Viktigt är att känna samhällets stöd, närvaro och beskydd oavsett var du bor, vem du är och vilka förmågor du har. Du ska kunna vara den du önskar. Du ska kunna vara du, men du ska inte behöva ensam. Det är liberal politik.

Viktigt är att blicka över gränser, att samarbeta och tänka större. Ju mer vi lär av varandra och ju mer vi visar förståelse för varandra desto större chans till samförstånd och fred. Det är liberal politik.

Viktigt är – liberal politik. Det är det som fyller mig. Det är det jag vill sprida. En politik för frihet. Det är mot frihet och förståelse vi strävar både före valet och efter valet. Det är liberal ideologi och politik som lyser upp rädslans och ilskans mörka hörn.

Låt aldrig utspel och rubriker få dig att förlora fokus och hopp. Låt ingen få dig att glömma vad som är viktigt.

#liberalerna #mariamattssonliberalerna #allasmöjlighettillfrihet #val2018

https://www.liberalerna.se/bli-medlem/

Mer än ord

Nu har vi fått en ny minister som ansvarar för funktionshinderpolitiken – Lena Hallengren. Spekulationer hörs om detta bådar gott eller inte. Jag hör hoppfulla kommentarer om att vi åtminstone kan komma att få mer respons och att frågorna blir bemötta. Den förra minister, Åsa Regnér hade en otrolig förmåga att ducka för frågorna och kväva debatten.

Jag ställer mig frågan – Vad är funktionshinderpolitik? Vad är det vi med funktionsnedsättning oftast får? Jo, smärtsam tystnad eller fagra ihåliga tröstande ord. Vi har alla hört dom – Orden, löftena, försäkringarna… ”alla som har behov ska självklart få dom uppfyllda”, ”där inte Försäkringskassan ger rätt till assistans ska kommunerna ta sitt ansvar” Ord och meningar som är ämnade att gjuta olja på vågorna, att lugna och få oss att sansa oss. Vi med assistans som inte ska oroa oss. För det är inte bra för oss. Jag hoppas att detta nedlåtande bemötande kan komma att förändras.

Kära Lena, och alla andra som ser på oss med funktionsnedsättning med ett ovanifrånperspektiv. Vi oroar oss. Faktum är att vi är rädda – och med all rätt. Utvecklingen och statistiken har visat oss att vi har alll anledning att vara upprörda, förskrämda och heligt förbannade. Utvecklingen för oss har stannat av och vi håller på att halka baklänges in i tider vi trodde vi för längesen lämnat. Förr funderade vi på hur barns assistans ska vara utformad och om rätten till att frigöra sig. Nu är rätten till assistans över huvudtaget för barn ifrågasatt. Förut funderade vi på hur assistentens roll bidrog till självständighet. Nu funderar vi på om vi på om att andas är ett grundläggande behov i livet.

Vi med funktionsnedsättning och behov av assistans är människor som du. Vi vill komma ur sängen, fixa till oss, käka en ok frukost, ge oss ut och ta för oss av livet. Vi är inte mer annorlunda än alla andra. Det behövs mer än ord, så otroligt mycket mer faktiskt. Vi möts av otillgänglighet och ifrågasättande av våra rättigheter dagligen. Det måste bli slut på detta.

Vi startar nu en medborgarrättsrörelse och vi hoppas att du är med oss.

Tillsammans skapar vi en mer inkluderande värld.

Skrivkramp

Jag brukar säga att min skrivpinne är mitt svärd. Med den i munnen klickar jag eftertänksamt men bestämt på tangentbordet. Min skrivpinne är en vanlig trumpinne. Eller ja så vanlig är den inte. Den jag har just nu har jag fått i avskedsgåva från min förra arbetsplats. Den är täckt av turkost glitter, vilket den släpper ifrån sig ibland så det blir som ett magiskt skimmer över bokstäverna. Jag har genom åren på detta sätt stridigt för min och mångas rättigheter. Det kan vara i form av en status på Facebook, en blogg eller i mitt arbete som jurist. Jag har låtit min kunskap, min erfarenhet och mitt hjärta flöda för att väcka din förståelse och ditt engagemang. Dåligt underbyggda beslut, förslag till nedskärningar, svarta rubriker har fått mig att vilja forma ord och meningar som kastar ljus över missförstånd och överdrifter. År efter år har jag målat med ord. Allt för att du som läser ska se mig och andra med funktionsnedsättning som medmänniskor. Att vi som andra självklart vill gå på toa när man är så kissnödig så man hoppar, kunna ta en varm dusch när man känner sig lite frusen eller dra iväg och se den senaste biofilmen, kunna gå till jobbet och känna sig som en i gänget, gå på dejt, känna sig sedd och uppskattad, hitta kärleken. Allt det rutinmässiga, spontana, röriga, trygga, spännande som kallas livet. I en värld utan assistans, tillgänglighet eller andra anpassningar och insatser som får mig upp i nivå med dig blir mitt liv inte mitt eget. Vi har då backat in i tider jag tror varken jag eller du vill leva i. För vem vet vilka anpassningar som gjorts genom åren som du är beroende av utan att du tänker på det.

Vi kan inte spara på människors frihet och värdighet. Det vore förödande för oss alla.

På senare tid har jag inte plockat upp min pinne lika ofta. Det är som om jag är rädd att det inte hjälper. Att utvecklingen mot en framtid som gör mig skräckslagen inte går att stoppa. Att det redan är för sent.

Låt det inte vara så.

#räddalss #assistansärfrihet #val2018 #därförliberalerna

God Jul och Gott Nytt År!

Tänk vad ett år kan rusa förbi. Kanske är det årets alla händelser som bildat en malström av intryck och känslor. Sorg och chock avlöst av glädje, ilska och kämparglöd. Stora händelser och små om vartannat.

I Järfälla en byggfrenesi som riskerar att tillgänglighet och inkludering glöms bort i hetsen. Att en omtyckt gokartbana läggs ner för att prestige och ovilja står i vägen. Att valfriheten begränsas för våra årsrika. Att det blundas för att Järfälla har många delar och att alla är unika och lika viktiga.

I landet en politik som verkar ha glömt vad FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning verkligen betyder. Mänskliga rättigheter är inte en pappersprodukt att välvilligt vifta med. Frihet och inkludering erhålls och skapas tillsammans med oss alla som berörs.

Nu träder vi in i ett nytt år. Ett ny chans, full av löften om framsteg och förändring. Aldrig är detta så sant som ett valår. Då kan du säga ifrån, välja riktning och föra oss framåt. Så viktigt är 2018, så viktig är din röst. Så viktig är demokratin.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott inkluderande och Liberalt Nytt År!

Syntolkning: Mörk bild med fyra stearinljus. Framför står det med vit snirklig text: ”God Jul & Gott Nytt inkluderande År”. Längst ner till höger Liberalernas logga i vitt.

Se människan bakom orden (debattartikel i NU 2017-12-14)

För nästan 50 år sedan föddes den ena av oss, stämplad som någon som för alltid skulle vara en börda. Född med utbredd funktionsnedsättning. Någon, som man än i dag hänvisar till som tillhörande gruppen ”de svagaste”. Det är det som är farligt med ordval, att det lätt blir att man fastnar i det som ordet uttrycker. ”Glöm henne” var det uttryck läkarna använde sig av. Född med en diagnos och en kropp som krävde uppfinningsrikedom och annorlunda lösningar.

Tio år senare gick den andra ut på en trappa och tog därmed ett stort och efterlängtat kliv fram vad gäller bejakande av mångfald och inkludering. Mötte människor som bröt mot den dåvarande normen. Människor som av samhället ansågs som sjuka. Människor som stöttes ut och missförstods. Människor som bara ville leva och få möjlighet att vara sig själva fullt ut. Homosexualitet ansågs fram till 1979 vara en sjukdom. Detta förändrades i och med att en av oss ifrågasatte ingrodda fördomar, gick ut, mötte upp och lyssnade. Än i dag är vi inte i mål, men kampen är levande och mycket har förändrats.

Ingen av oss tillhör genomsnittet. Den ena funkis, den andra årsrik. Båda representerar diskriminerade grupper i samhället. Vi hävdar dock allas rätt, oavsett olikheter, att vara en del av gemenskapen, inkluderas och ses som resurser. Rätten att vara unika och göra saker på våra egna sätt, men ändå leva våra vardagsliv som andra.

Skriva med munnen går lika bra som att skriva med handen, äta och dricka med assistans, gå med rullator när man behöver stöd, använda elrullstol för att ta sig fram. Tänk om detta sågs som lika naturligt som att behöva en hammare för att slå in en spik eller glasögon när vi märker att vi kisar framför tv:n. Det är vid tillfällen då t.ex. Försäkringskassan kategoriserar att äta med peg som sjukvård eller politiker pratar om ”de svagaste” som grupperingen blir så tydlig och fördomar cementeras – Gör du saker på annorlunda sätt. Är du inte som genomsnittsmedborgaren är du automatiskt sjuk, förbrukad, svag. Då skapas regelverk som snärjer och stjälper.

Att vara årsrik innebär ett liv präglat av den ålderism, den åldersdiskriminering som av Världshälsoorganisationen (WHO) befunnits vara mer uttalad, värre, än diskriminering på grund av kön och etnicitet. Mest uttalad är den i höginkomstländerna till vilka Sverige hör. En hel del av diskrimineringen är nog omedveten, det finns liksom i ryggmärgen att årsrika människor är mindre värda än yngre personer i arbetslivet men också inom andra sektorer i samhället som hälso- och sjukvården.

Även inom funktionshinderområdet har Sverige fått skarp kritik. FNs kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, har granskat Sverige och gett den svenska regeringen nedslag på en mängd punkter. Ett nytt synsätt behövs och vi behöver borsta av oss ingrodda föreställningar och attityder. En person kan vara svag. En person kan vara sjuk. Det innebär dock inte per automatik att denna person har en funktionsnedsättning och tvärtom. Alla är vi människor med styrkor och svagheter. Stärk där det behövs och ta tillvara på de styrkor som finns, istället för att försvaga med ordbruk och borsta åt sidan de gömda, glömda talanger som finns.

Den funkofobi och den ålderism som finns i samhället är så djupt rotad att diskrimineringen inom dessa områden är en fråga som få ser och vill eller vågar lyfta. Att vilja avfärda människor och automatiskt klassa dom som sjuka eller inte arbetsföra är både olyckligt för den enskilde och för samhället i stort. Och är man både funkis och årsrik är det riktigt illa.

Vi måste se till varje människas unika situation och skapa möjligheter för fler att delta och bidra och undanröja de diskriminerande hinder som ligger i vägen. Varken ålder eller funktionsnedsättning fråntar oss rätten att vara människor med samma fri- och rättigheter som alla andra. Vi måste skapa en framtid med insikt om att mänskligheten består av individer som alla är en tillgång, inte en belastning. Vi måste kliva framåt, lyssna och förändra.

Barbro Westerholm riksdagsledamot (L) Stockholm

Maria Mattsson medlem (L) Järfälla

Syntolkning: Bild på artikel med text samt foto på en kille i manuell rullstol med armar utbredda i en frihetsgest ståendes på en stenklippa med blå himmel i bakgrunden.

Regeringens hala livboj

Striden kring assistansen är långt ifrån över. Anklagelser om fusk, utnyttjande av välfärdssystemet varvas med försåtligt bekymrade miner och uttalanden om för stora kostnader till en liten grupp. Vi ser å andra sidan, befriande nog, en växande mullrande opion för alla människors lika rätt att växa upp i familj, andas, äta, jobba och delta i samhällslivet som andra.

Det största fokuset hos regeringen ligger dock fortfarande på att ifrågasätta personlig assistans och regelverket kring detta. Detta trots att lagen tydligt ger uttryck för vad intentionen är och tolkningen av denna borde vara enklare än vad den nu synes vara. Det finns få indikatorer som pekar på att det är själva systemet och rättighetslagstiftningen som fallit samman. De bedrägerier som upptäckts är ytterst få, men får enormt utrymme i media på grund av uppseendeväckande rubriker. Här ser vi istället en tillsyn och kontroll som fallerat och att polisens skrala resurser även påverkar brottsutredandet inom detta område. Något som fått oerhört olyckliga konsekvenser för oss assistansanvändare.

Vi som strider för LSS möter ofta negativa och nedsättande kommentarer om vad som är rimligt. Kostnaden är stor, men det alla glömmer, eller gömmer, är att det är merkostnaden vi ska titta på, och framförallt – mervärdet. Stora siffror som uttalas med brösttoner skrämmer och skapar en negativ spiral. Låt oss lämna detta olyckliga sätt att uttrycka oss på. Kostnaden för LSS är en budgetpost som aldrig kan försvinna. Debatten måste istället handla om hur vi uppnår mesta möjliga mervärde. Precis som vi kämpar för bättre skola, mer jämställdhet och ökad kvalitet i vården måste vi kämpa för ett LSS som håller långsiktigt och ger vad grundtanken utmålade – ett liv i jämlikhet.

Att ständigt möta ett motstånd och ett hot är tröttande och gör ont. Vi fylls inte bara med oro och rädsla, utan känner också hela tiden att vi måste bemöta ett ifrågasättande av oss som människor och medborgare.

Vi har nu blivit tillkastade en livboj i sista stund, men upp på jämlikhetens skepp ser vi än inget hopp om att komma. En livboj i mörka vatten som håller oss uppe så länge vi ligger still. Höj inte din röst, begär inte mer hjälp för då riskerar du att glida av den hala livbojen ner i hjälplöshetens vatten.

Syntolkning: Bild på runt kajutafönster med utsikt mot ett böljande hav och grå himmel.

Jämställdhet – skillnaden mellan frihet och instängdhet

Vi lever fortfarande i ett ojämställt samhälle där våra könsroller färgar de förväntningar som ställs på oss och de möjligheter som ges oss. Den ojämställdheten påverkar även den hjälp och det stöd vi får från sjukvården, socialförsäkringssystemet och socialtjänsten, med ibland katastrofala konsekvenser som följd. Här ser vi att jämställdhet också kan handla om förståelse och stöd, om förlöjligande och förminskande, om rörlighet eller orörlighet, och till och med om liv eller död.
Allt fler studier visar att omotiverade skillnader mellan kvinnor och män faktiskt görs i vården – vården är inte jämställd. Det handlar både om omotiverade skillnader i vårdtillgång och i vårdkvalitet, och till och med omotiverade skillnader i dödlighet. Ett av de mest uppmärksammade exemplen är att kvinnor inte får lika bra vård som män vid hjärtinfarkt. Risken för att en kvinna ska dö av sin hjärtinfarkt är 7,5 % jämfört med mannens 4,5 %. Män får betydligt dyrare vård än kvinnor vid hjärtinfarkt – i snitt kostar männens vård 250 000 och kvinnornas 180 000. I åldersgruppen 25-44 år är skillnaden ännu mycket större – männen kostade i snitt 510 000 kr per vårdtillfälle och kvinnorna 190 000 kr.

Vi liberaler driver aktivt frågan om en mer jämställd vård. Det är viktigt och något vi måste fortsätta att göra och utveckla ytterligare. Men det är dags att vi även på allvar börjar att tala om hur attityder och föreställningar om kön färgar de bedömningar som görs inom personlig assistans, ledsagning och hemtjänst. Forskning visar att det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män vad gäller bedömningar om vilken insats som beviljas och i vilken omfattning. Män får jämförelsevis fler timmar personlig assistans för hemliv, fritid, socialt umgänge och yrkesliv. Vi ser prov på att män i högre grad får ledsagning och kvinnor hemtjänst. Misstanken gnager hos oss att gamla könsroller lever kvar och påverkar utredningar och beslut. I vårt dagliga arbete med vård- och omsorgsfrågor möter vi denna typ av uppenbar omedvetenhet om genus och jämställdhet. I de allra flesta fall så är det just kvinnors behov som ifrågasätts eller prioriteras lägre men både män och kvinnor drabbas av ojämställdheten.

Det är ett liberalt imperativ att försvara människors frihet och motverka diskriminering. Ojämställdheten inom personlig assistans, ledsagning och hemtjänst måste elimineras. Frågan är bokstavligt talat livsviktig. Det handlar om hälsa och frihet. Varje tendens till diskriminering är oroväckande. Det kan handla om en skillnad mellan liv eller död, möjligheten till ett liv i frihet eller en dom som leder till instängdhet och orörlighet.

Cecilia Elving, ledamot i Landstingsfullmäktige 

Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden och tillgänglighetsrådet i Järfälla

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: